فرم ساز آنلاین

آزمون آنلاین - اشتراک یکساله آزمون آنلاین

(با کنترل پنلی ساده و کاربرپسند)
دارای مدیریت و کنترل پنل

اشتراک یکساله فرم ساز آنلاین

(بدون دریافت هزینه های جانبی)
1. طراحی فرم های استخدام / ثبت اطلاعات شخصی
2. ساختن انواع فرم های پرسنلی برای ثبت مشخصات پرسنلی
3. ساخت فرم های ثبت نام و فرم های عضویت
4. طراحی فرم های سفارش آنلاین محصولات و خدمات
5. ساختن فرم های ثبت مشخصات خرید ، فرمهای ثبت مشخصات فیش بانکی و ...
6. ساخت انواع فرم های ارتباط با مدیران یا پرسنل مختلف سایت/پورتال
7. طراحی و ساخت انواع فرم تقاضای مشاوره ، پشتیبانی و...
8. ساخت فرم های برگزاری امتحانات و مسابقات تستی آنلاین و یا سوالات تحت وب و...
9. ساختن فرم های برگزاری مزایده ، مناقصه یا استعلام از طریق وب سایت و...
10. طراحی فرم های رزرو گوناگون مانند رزرو هتل ، بلیط و ...
*دارای مدیریت و کنترل پنل
*دارای ایجاد فرم نامحدود