ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
3,900 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
3,900 تومان
1 سال
.com
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.info
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.net
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.org
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.tv
567,000 تومان
1 سال
567,000 تومان
1 سال
567,000 تومان
1 سال
.biz
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.co
463,000 تومان
1 سال
463,000 تومان
1 سال
463,000 تومان
1 سال
.asia
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.ws
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.net.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.org.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.ac.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.co.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.gov.ir
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.ایران
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.club
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.name
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
.tel
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
.me
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.cc
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
.site
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
.news
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
.help
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
.link
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
.work
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.website
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
.app
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains